Změna telefonního čísla. Pro vaše objednávky a dotazy volejte: +420 604 210 089, +420 607 064 807

VIETNAM – Dak Lak Province

Důležitost školení přímo v terénu pro malé producenty ve Vietnamu.
Ve spolupráci s organizací Olam a ISLA (Initiative for Sustainable Landscapes).

Výzva

Produkce kávy má před sebou mnoho výzev. Změna klimatu patří mezi tu nejvážnější kvůli tomu, že ovlivňuje kvalitu kávy a dostupnost kávy vůbec. Ve Vietnamu je opravdovým problémem náhlá změna klimatu – mnoho srážek mimo sezónu deště a prodlužování období sucha má dopad na produkci a práci 1 245 místních farmářů.

Cíle

  • Zefektivnit zavlažovací systémy
  • Snížit emise plynů z produkce
  • Vytvořit řešení ke zvládnutí klimatických změn

Řešení

Prostřednictvím školy Farmer Field School poskytuje Nadace Lavazza technickou pomoc a školení malým vietnamským producentům. V rámci programu se testují vlastnosti půdy, aby se zajistilo použití nejvhodnějších hnojiv; dále se vyvíjejí inovativní zavlažovací systémy a jsou vysazovány stromy pro přirozené stínění rostlin proti přímému slunci či náhlému dešti.

/\