Historie Kávy

Etiopie – kolébka zrození kávy

Podle dostupných historických záznamů pochází káva z Etiopie, kde lze ještě nyní nalézt divoce rostoucí keře kávovníku. Zajímavostí je, že v této oblasti se teď káva pije jen velmi málo, i když produkují kávu velice kvalitní. K počátkům objevení povzbuzujících účinků kávy se vztahuje řada legend a pověstí. Zmiňme alespoň tu nejznámější.

Legenda: Od pastevce k mnichům

Habešský pastevec koz Kaldi si povšiml, že jeho zvířata vždy neobyčejně ožijí, když se napasou plodů z neznámého a stále zeleného keře. Tehdy asi ještě netušil, že objevil kávové bobule. O jejich příznivém účinku později hovořil i s opatem nedalekého kláštera, který se je rozhodl také vyzkoušet. Domníval se však, že povzbudivé účinky kávových bobulí jsou dílem ďábla a tak je hodil do ohně. Vůně kávových zrn dovedla opata ke změně názoru a po různých pokusech přišel na myšlenku rozdrtit upražená kávová zrna a rozmíchat je s vodou. Tento povzbuzující nápoj pak mniši pravidelně pili, aby déle vydrželi recitovat dlouhé modlitby.

Kolonizace rozšířila kávu z Arábie do celého světa

Vraťme se ale k historickým záznamům o rozšíření kávy po celém světě. Při válečných taženích ve 13. a 14. století byly z Etiopie kávové keře přeneseny nejspíše do Jemenu a tam dále kultivovány. Arabové si tento keř se zázračnými plody dlouho hlídali a vývoz zelených zrn kávy byl pod těžkými tresty zakázán, aby káva nebyla pěstována mimo Arábii. Což dělali zejména kvůli velkým příjmům, které jim obchod s kávou přinášel.

Díky holandským kolonizátorům pak doputovala káva do Indie a Ceylonu (1658) a poté i na Jávu (1697). Holandská Východoevropská společnost na konci 18. století v produkci kávy vytlačila arabskou konkurenci na druhé místo. Roku 1720 tajně převezl Francouz Chevalier Gabriel Mathieu de Clieu první kávovník na ostrov Martinique a zapříčinil tak pěstování kávy v celé Střední Americe.

Největším světovým producentem kávy je Brazílie, která získala první kávový keř okolo roku 1730 malou lstí svého šikovného důstojníka. Ten se dostal do přízně manželky panovníka ve Francouzské Guyaně a brazilská nadvláda v produkci kávy tak mohla začít.

O rozšíření kávovníku do ostatních oblastí světa se následně nejvíce zasloužili Angličané a Španělé, kteří zavedli pěstování kávy ve svých koloniích.

První kavárny se otevřely už na konci 17. století

Arabové si sice hlídali vývoz zelených zrn kávy, avšak pití kávy se velmi rychle rozšířilo již v 15. století mimo oblast Arabského poloostrova. První kavárny vznikly v blízkosti zemí Orientu, v Mecce a Medině. V Evropských zemích byly otevřeny kavárny nejdříve v přístavních městech. Na konci 17. století se otevírá také první kavárna ve Vídni a nedlouho poté i v Praze, přesně pod malostranskou Mosteckou věží a provozoval ji Arab Georgius Hatalah z Damašku.

/\